Närke värmland

Nyheter

Boxerklubben NVLO inbjuder här till Årsmöte 

Den 2/2 -18    kl 14,00

studirfrämjande lokaler

Verkstadsgatan 1

652 19 Karlstad

 

Varmt Välkomna 

Önskar

Styrelsen NVLO

 ________________________________________________________________________________

 

GRATTIS

Till

Tomas och Ozzy som vann Boxer racet 2018

ozzy

1:a Tomas och Ozzy  5,67

2:a Lena och Affe    5,68

3:e delad plats

Yvonne och Isak / Krister och Blixtra 5,78

 

 

                                  Nyheter utanför boxerklubben

 

jub sbk

 

2018-10-01

Till samtliga distrikt, lokalklubbar, rasklubbar och lokalområden inom Svenska Brukshundklubben

Valberedningens arbete inom Svenska Brukshundklubben inför kongressen 2019

Årets valberedningsarbete ser lite annorlunda ut mot föregående år. Förra årets arbetssätt var uppskattat ute i organisationen, men vi har uppmärksammat att några förändringar behöver genomföras för att vi ska ha en ännu bättre kommunikation med hela organisationen.

Så här kommer valberedningen att arbeta inför kongressen 2019:

1. Under perioden fram till kongressen kommer valberedningen att genomföra telefonmöten med distrikt och rasklubbar. Detta för att engagera organisationen i hela processen med att föreslå en ny förbundsstyrelse vid kongressen 2019.

2. Under september 2018 genomför valberedningen telefonintervjuer med samtliga FS-ledamöter för att förhöra sig om deras uppfattning om FS-arbetet och deras önskan om fortsatt engagemang i FS.

3. Senast den 1 oktober 2018 inkommer samtliga FS-ledamöter till valberedningen med slutligt besked om de önskar fortsätta sitt engagemang i FS eller inte.

4. Den 5 oktober 2018 sänds utskick till samtliga lokalklubbar med uppmaning om att de ska inkomma till sina distrikt med förslag på nya ledamöter i FS. Detta utskick går även till rasklubbar och distrikt, och kommer även innehålla ett antal frågor som valberedningen önskar svar på från organisationen.

5. Senast den 15 november 2018 inkommer lokalklubbar till respektive distrikt med sina förslag och svar på de frågor som valberedningen sänt ut till organisationen.

6. Distrikt och rasklubbar sammanställer inkomna förslag och svar på valberedningens frågor, och beslutar därefter om det förslag och de svar man önskar sända till valberedningen. Dessa ska vara valberedningen tillhanda senast den 5 december 2018.

7. Den 7 – 9 december 2018 sammanträder valberedningen, och kommer då att framställa ett preliminärt förslag till förbundsstyrelse att väljas vid kongressen 2019.

8. Det preliminära förslaget kommer att diskuteras med distrikt och rasklubbar vid dialogmötena i januari 2019.

9. Vid organisationskonferensen 2019 kommer valberedningens preliminära förslag diskuteras ytterligare innan valberedningen beslutar om sitt slutliga förslag.

10. Den 1 mars 2019 sänder valberedningen sitt förslag till förbundskansliet.

Svenska Brukshundklubbens valberedning genom

Katarina Swahn, organisationssekreterare

Kontaktuppgifter och viktiga länkar på Svenska Brukshundklubbens hemsida:

Valberedningen kan kontaktas på: valberedningen@brukshundklubben.se Mer om förbundets valberedning: www.brukshundklubben.se/valberedning Valberedningens informationssida: www.brukshundklubben.se/valberedningen_informerar Information om förbundsstyrelsen: www.brukshundklubben.se/forbundsstyrelse

www.brukshundklubben.se

Postadress: Box 4, 123 21 Farsta -

Besöksadress: Fryksdalsbacken 20,Farsta

Tel: 08-505 875 00

- Organisationsnummer: Svenska Brukshundklubben 802000-4605

 Läs mer under fliken nyheter

 

Närke och Värmlands

2017

 KM Mästare i Lydnad

Albinssons Blixtrande Ronja och Gerda Wiren

 

KM Mästare i Utställning

Delad 2:a plats

2) Teamwork Abra Kadabra:     

    Ägare: Svein-Einar Holmsten & Marita Östlund Holmsten

2) Teamwork Banana Joe

    Ägare: Malin Krook

 

Lo- Mästare i Bruks

Teamwork Xplosion och Maria NilssonTeamwork 

 

Lo-Mästare i Lydnad

Albinssons Blixtrande Ronja och Gerda Wiren

 

 

Medlemsinfo

 

Besökare idag: 0 | Denna månad: 41 | Totalt: 1605